שלב רביעי

שפייה -כדי לבצע שפייה (העברת הנוזל ממיכל התסיסה לדליים ללא המשקעים) חטא את הסיפון הקומפלט או את סיפון  " ואת שני הדליים המצורפים לערכה. quick start" ישנם שתי אפשרויות לבצע שפייה: 1.באמצעות סיפון קומפלט (צינור גמיש כשבקצהו ישנו מוט) .    "quick start"  באמצעות סיפון. 2 1.שפייה באמצעות סיפון קומפלט: הנח את מיכל התסיסה על שולחן חבר את צינורית הסיפון לברז …

שלב רביעי לקריאה »