שלב שני – מעיכה

יש להפריד את הענבים מהשדרות (גבעולים ועלים) ומענבים הרקובים, ירוקים (לא בשלים) ולמעוך אותם. ניתן לבצע פעולה זאת ע"י "קראשר" / מגרסה מפרידה או מפריד מועך, ידני או חשמלי. מה שיקל על הפעולה רבות. קיים בשוק מגוון רחב של מגרסות בסוגים ובגדלים שונים. לאחר שסיימנו פעולה זאת מלא את הענבים למיכל ¾ מגובהו.  כדי "להרדים" …

שלב שני – מעיכה לקריאה »