שלב ראשון – הבציר

ראשית במידה ויש אפשרות חשוב לבדוק את רמת הבריקס בענבים לפני בצירתם. נבצע זאת עוד בכרם ע"י מכשיר הנקרא רפרקטומטר – מכשיר לבדיקה רמת בריקס בצורה מהירה. אסוף מהכרם מספר ענבים מכל שורה, מעך אותם קלות ,הנח טיפה את פריזמת הרפרקטומטר סגור את מכסה הפלסטיק על הטיפה וראה את רמת הסוכר שמראה המכשיר.יש לבצור כאשר …

שלב ראשון – הבציר לקריאה »