שלב שלישי

בדיקה צפיפות סגולית לסיום תסיסה אלכוהולית -לאחר כשבוע חטא את המשורה ,ההידרמוטר והמדחום. (הכן תמיסת חיטוי חדשה) . -מלא את המשורה עד 3/4 גובה בבירה מברז המיכל. -בדוק בעזרת המדחום שטמפרטורת הבירה במשורה  צריכה להיות 20 מעלות צלזיוס. במידה ולא הכנס למקרר ובדוק שנית שהטמפרטורה ירדה ל20 מעלת. – הכנס את ההידרומטר למשורה (ההדירומטר יצוף) …

שלב שלישי לקריאה »