שלב רביעי

שפייה -כדי לבצע שפייה (העברת הנוזל ממיכל התסיסה לדליים ללא המשקעים). -חטא את הסיפון הקומפלט או את הסיפון quick start" " ואת שני הדליים המצורפים לערכה. ישנם שתי אפשרויות: באמצעות *סיפון קומפלט (צינור גמיש כשבקצהו ישנו מוט דחיפה למילוי הבקבוק) או בעזרת *סיפון "quick start " *שפייה באמצעות סיפון קומפלט: הנח את מיכל התסיסה על שולחן חבר את צינורית הסיפון לברז פתח מעט את …

שלב רביעי לקריאה »