054-832-1161

ציוד להכנת בירה
סינון לפי קטגוריה

מיכל נירוסטה דקורטיבי + ברז

סיפון Quick start

עץ ייבוש בקבוקים

מברשת ניקוי

Muntons – Extra Light לתת אבקתי

Copers – LAGER

Copers SPARKLING

קיט סיידר

בקבוקי בירה

פקקי כתר אדום

Muntons –Wheat לתת אבקתי

Copers – DRAUGHT

Copers DARK CLAASIC OLD ALE

מיכל תסיסה

מיכל נירוסטה תמיד מלא

משורה זכוכית

פוקק שולחני משודרג

שקית בד לכשות